Zajęcia profilaktyczne

W lutym, w naszej szkole odbyły się lekcje profilaktyczne z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pierwsze zajęcia miały miejsce 20.02.2019 r.

Wzięły w nich udział klasy 7a, 7b, 8c i 8b, a kolejne 27.02.2019 r. dla klas 3a i 3b Gimnazjum, 8a i 6a. Zajęcia prowadził pan Grzegorz Kołacz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie lekcji pomoże dzieciom w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.
Ewelina Polak-Janik