Zajęcia profilaktyczne

W lutym, w naszej szkole odbyły się lekcje profilaktyczne z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pierwsze zajęcia miały miejsce 20.02.2019 r.

Wzięły w nich udział klasy 7a, 7b, 8c i 8b, a kolejne 27.02.2019 r. dla klas 3a i 3b Gimnazjum, 8a i 6a. Zajęcia prowadził pan Grzegorz Kołacz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie lekcji pomoże dzieciom w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.
Ewelina Polak-Janik

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
14.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego