Bezpieczeństwo cyfrowe

Nasza szkoła bierze udział w projekcje Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa oganizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. 

Jest to projekt ogólnopolski realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej powstały po to, aby wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie  problemom związanym z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując ten projekt proponujemy różnego rodzaju systemowe rozwiązania (m. in. odpowiednio dobrane tematy lekcji przedmiotowych i wychowawczych, organizacja Dni Bezpiecznego Internetu oraz szkolenia tematyczne), które pozwalają lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Chcemy również  aby wzrastała wiedza i świadomość nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Bezpieczeństwo w sieci – materiały dla rodziców

 

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
14.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego