Czytająca szkoła

 

Jesteśmy CZYTAJĄCĄ SZKOŁĄ – realizujemy program
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM!

 

Nasza szkoła realizuje program ,,Czytające szkoły ”, w ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Program ten pomaga nam realizować naszą misję edukacyjną i wychowawczą. Poprzez czytanie książek naszym uczniom przekazujemy im wiele ważnych wartości moralnych takich jak: uczciwość, sprawiedliwość, honor, odwaga, szacunek, odpowiedzialność, czy życzliwość. Czytanie uczy również dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Dostarcza im też wielu cennych informacji, poprawia ich poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, rozwija wyobraźnię i uczy krytycznego myślenia. Realizując ten program chcemy również uchronić naszych uczniów przed uzależnieniem od telewizji i komputerów, oraz zadbać o to, aby w przyszłości wyrośli na mądrych i dobrych ludzi.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom w domu.

 

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
14.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego