Gimbus

Od poniedziałku 16.09.2019r. w związku z brakiem zainteresowania ze strony uczniów zamieszkałych w Tomaszowicach poranny kurs GIMBUSA do tej miejscowości zostaje zlikwidowany. Popołudniowe kursy odbywać się będą bez zmian o 13.25 i 15.10.