GIMNAZJUM – Rada Pedagogiczna

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Rusek wicedyrektor szkoły
mgr Anna Lipiec wicedyrektor szkoły
ks. Łacny Sławomir religia
mgr Katarzyna Decowska język polski
mgr Joanna Kosowska – Grynkiewicz historia i społeczeństwo
mgr Rafał Gałaś matematyka, fizyka
mgr Dariusz Konieczkowicz zajęcia artystyczne
mgr Katarzyna Borkowska język angielski
mgr Marta Wacławik język niemiecki, geografia
mgr Małgorzata Biniek biologia
mgr Maria Habuda-Szumiec chemia
mgr Jolanta Deńca – Bobek fizyka
mgr Monika Knapik wiedza o społeczeństwie, etyka
mgr Marta Duda zajęcia artystyczne
mgr inż. Jolanta Krzyżek informatyka
mgr inż. Dominika Dąbrowska zajęcia techniczne
mgr Dorota Tracz wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Galus wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Szumiec wychowanie fizyczne, edb
mgr Katarzyna Blak-Filus pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Bronisława Czajowska bibliotekarz
Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
14.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego