Informacje o strajku

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy
(w tym Szkoły Podstawowej w Modlnicy, Szkoły Filialnej w Modlniczce i Przedszkola Samorządowego w Modlnicy).

 Informuję, że w wyniku pozytywnego referendum strajkowego nasza szkoła przystępuje od 8 kwietnia br. do strajku (Szkoła Podstawowa w Modlnicy, Szkoła Filialna w Modlniczce i Przedszkole Samorządowe w Modlnicy).

W czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w czasie strajku. Jeśli nie ma  możliwości zagwarantowania dziecku opieki w domu, postaram się ją zapewnić w szkole, ale będzie to trudne zadanie.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny Librus, stronę internetową szkoły oraz informacje na drzwiach wejściowych niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

                                                                                                              Dyrektor ZSP w Modlnicy.

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
7.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego