Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

W naszej szkole realizowane były następujące innowacje:

dla uczniów gimnazjum

„ Z Modlnicy do Europy”

„Niemiecki w geografii – geografia na niemieckim”

dla uczniów szkoły podstawowej

„ Nasza szkoła – moje miejsce”

„ Mali artyści”

„Książka moim przyjacielem”

„W naszej szkolnej gromadce jak w szkolnej rodzinie”

„ Z ortografią na co dzień”

„Kultury pozaeuropejskie. Kultura i sztuka Afryki, Ameryki Południowej, Australii i Oceanii”.

dla dzieci przedszkolnych

„Zawody naszych rodziców”

Innowacje realizowane są zarówno podczas zajęć szkolnych jak również dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Skierowane są do całych zespołów klasowych oraz uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

TAJEMNICE AFRYKI W SREBRNYM MIEŚCIE

Od września 2015 r. uczniowie klas czwartych rozpoczęli przygodę z Afryką. W ramach innowacji pedagogicznej dotyczącej kultur pozaeuropejskich na lekcjach plastyki systematycznie poznawali obyczaje Czarnego Kontynentu. Każda wzmianka o Afryce została zilustrowana pracą plastyczną. W listopadzie 2015 spotkaliśmy się z antropolog – Panią E. Łubińską. Jest ona uczestniczką wypraw do Afryki Środkowej, gdzie wspiera naszych afrykańskich rówieśników w nauce i codziennym życiu. Po jej prelekcji w naszej szkole dowiedzieliśmy się, jak wygląda ich życie. Droga do szkoły to kilka kilometrów, klasa liczy ponad 100 uczniów, każdy z nich posiada tylko jeden zeszyt. Dbają o niego, ponieważ mają świadomość, że jest w nim wiedza, która może pomóc im w drodze po lepsze życie. Prace naszych uczniów zostały wysłane do afrykańskiej szkoły, by pokazać, jak my, Europejczycy, postrzegamy ich świat.

Aby nasza wiedza na temat kontynentu afrykańskiego stała się bogatsza, została zorganizowana wycieczka do muzeum w Olkuszu. 25 lutego klasy czwarte miały okazję zwiedzić Muzeum Afrykanistyczne. To niezwykłe miejsce, w którym zgromadzono przeszło dwa tysiące eksponatów. Przybliżają one życie codzienne, kulturę, tradycje i wierzenia plemion Afryki Zachodniej oraz Środkowej. Można zobaczyć tu: rzeźby, broń, biżuterię, zabawki, ubrania, niezwykłą kolekcję masek, instrumenty muzyczne wykonane z tykwy i skóry antylopy, przedmioty codziennego użytku, kolekcję fajek, obrazy z liści bananowca i skrzydeł motyli, a także skórę pytona, namiot ze skóry wielbłąda i kość słoniową…

Ponadto oglądnęliśmy wystawę malarstwa oraz niezwykłą kolekcję minerałów Ziemi Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem wycieczki, a jednocześnie ciekawą lekcją historii, było Muzeum Regionalne PTTK. W zbiorach podziwialiśmy m.in.: narzędzia górnicze, monety wybijane w olkuskiej mennicy, naczynia z okresu średniowiecza, kule armatnie, jakimi ostrzeliwano pobliski zamek Rabsztyn podczas potopu szwedzkiego… Ponadto widzieliśmy przedmioty codziennego użytku – żarna, gliniane naczynia, kosze plecione z korzeni sosny, kołowrotek, krosna, stare zegary, żelazka i moździerze.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. Straż ogniowa w Olkuszu to prawdopodobnie pierwsza zawodowa straż pożarna w Europie, która swymi początkami sięga XV wieku… Z ciekawością oglądnęliśmy zabytkowy samochód strażacki, kolekcję sprzętu gaśniczego, konnych sikawek, hełmów, pasów, toporów i mundurów strażackich. W zbiorach muzeum są także dokumenty i fotografie, sztandary, medale i monety oraz mundury, broń, zdjęcia, dokumenty i osobiste pamiątki przekazane przez olkuskich strażaków oraz wiele innych ciekawych eksponatów, wśród których na specjalną uwagę zasługuje z pewnością dzwon alarmowy z 1642 roku.

Wycieczka była ciekawą lekcją plastyki, przyrody i historii.

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
7.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego