Rada Pedagogiczna

mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Rusek wicedyrektor szkoły, matematyka, przyroda
mgr Anna Lipiec wicedyrektor szkoły, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Grażyna Krasowska religia, historia i społeczeństwo
mgr Anna Marciniak religia, historia i społeczeństwo
ksiądz mgr Sławomir Łacny religia
mgr Magdalena Szymczak religia
mgr Bronisława Czajowska bibliotekarz
mgr Katarzyna Bąk oddział przedszkolny
mgr Anna Czerwiec oddział przedszkolny
mgr Marzena Kapuścińska oddział przedszkolny
lic. Natalia Osika oddział przedszkolny
mgr Sylwia Jasińska oddział przedszkolny
mgr Barbara Kozień wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Włosek  wychowanie przedszkolne
mgr Barbara Skrzyniowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Baran edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Gontkiewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Izdebska edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Knapik edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Kot edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Pączek edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Suryjak edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Tucharz edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Zawadzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Zagórska edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Decowska język polski
mgr Agnieszka Janik język polski, historia i społeczeństwo
mgr Martyna Rachwał język polski
mgr Izabela Roś  historia
mgr Katarzyna Borkowska język angielski
mgr Beata Jaworska – Jurzyk język angielski
mgr Joanna Pezdan język angielski
mgr Ewa Nowakowska-Rusek język angielski
mgr Alina Pabian język angielski, opiekun świetlicy
mgr inż. Dominika Dąbrowska matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
mgr Maria Kania matematyka, przyroda
mgr Iwona Demucha matematyka
mgr Rafał Gałaś matematyka
mgr Małgorzata Biniek przyroda
mgr Joanna Kosowska – Grynkiewicz historia i społeczeństwo
mgr Jolanta Deńca-Bobek  fizyka
mgr Maria Habuda-Szumiec chemia
mgr Monika Knapik geografia, etyka, WOS
mgr Marta Wacławik geografia, język niemiecki
mgr inż. Jolanta Krzyżek informatyka
mgr Marta Duda plastyka, informatyka
mgr Dariusz Konieczkowicz muzyka
mgr Anna Galus wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Rabczyńska wychowanie fizyczne
mgr Dominika Styrna wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Dorota Tracz wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Szumiec wychowanie fizyczne
mgr Kinga Tokarska psycholog
mgr Katarzyna Blak-Filus pedagog
mgr Ewelina  Polak-Janik  pedagog szkolny, doradca zawodowy
mgr Natalia Adamczyk kierownik świetlicy
mgr Angelika Gliwa logopeda, świetlica
mgr Barbara Gąsior świetlica
mgr Anna Wilk świetlica
mgr Małgorzata Kulon-Proia świetlica
mgr Artur Pietrzyk świetlica
mgr Agata Kosycarz-Wawryk  świetlica
mgr Karolina Stojowska zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
lic. Aleksandra Gałaś asystent nauczyciela
mgr Angelika Gliwa asystent nauczyciela
mgr Ewelina Izdebska asystent nauczyciela
mgr Weronika Jankowska nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Sylwia Pasternak edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia