Rada Pedagogiczna

 

mgr Dorota Nowak dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Rusek zastępca dyrektora szkoły, matematyka, przyroda
mgr Grażyna Krasowska religia, historia i społeczeństwo
ksiądz mgr Sławomir Łacny religia
ksiądz Karol Kolczak religia
mgr Bronisława Czajowska religia, bibliotekarz
mgr Barbara Skrzyniowska oddział przedszkolny
lic. Paulina Maciejaszek oddział przedszkolny
mgr Katarzyna Bąk oddział przedszkolny
mgr Beata Zawadzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Knapik edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Baran edukacja wczesnoszkolna
mgr Paulina Gietka edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Gontkiewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Tucharz edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Decowska język polski
mgr Elżbieta Glanowska język polski
mgr Agnieszka Janik język polski, historia i społeczeństwo
mgr Martyna Rachwał język polski
mgr Barbara Kozień język polski, historia i społeczeństwo, opiekun świetlicy
mgr Katarzyna Borkowska język angielski
mgr Beata Jaworska – Jurzyk język angielski
mgr Paulina Leśniak język angielski
mgr Alina Pabian język angielski, opiekun świetlicy
mgr inż. Dominika Dąbrowska matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
mgr Maria Kania matematyka, przyroda
mgr Dorota Kralka matematyka
mgr Małgorzata Biniek przyroda
mgr Ewelina Nabagło przyroda
mgr Joanna Kosowska – Grynkiewicz historia i społeczeństwo
mgr inż. Jolanta Krzyżek informatyka
mgr Marta Duda plastyka, informatyka
mgr Dariusz Konieczkowicz muzyka
mgr Anna Galus wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Rabczyńska wychowanie fizyczne
mgr Agata Kosycarz – Wawryk wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Szumiec wychowanie fizyczne
mgr Anna Lipiec wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Skiba nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Trochowska asystent wychowawcy
mgr Katarzyna Blak pedagog
mgr Agnieszka Kraska logopeda
Rok 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
7.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zabrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego