Owoce w szkole

W trosce o zdrowie uczniów, w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kontynuuje udział w programie „Owoce w szkole” realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Program ma na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Ważną rolę w zwalczaniu problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu.

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują bezpłatnie dwa, trzy razy w tygodniu świeże owoce, warzywa i soki, przygotowane do bezpośredniego spożycia, spełniające wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Zapewnienie uczniom dostępu do porcji owocowo-warzywnych, zalecanych do spożycia w codziennej diecie kształtuje u nich nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw.

Realizacja programu w grupie, wśród rówieśników, sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów. SMACZNEGO!

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
14.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego