Rekrutacja – rok 2018/2019

Nabor i rekrutacja do klas  I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś (docx)

Nabor i rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka wieś (pdf)


Uchwała w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wies(docx)

Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego w Gminie Wielka Wies (pdf)


Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019-2020(docx)

Wniosek_o przyjęcie dzicka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2019-2020(pdf)


Załączniki  do wniosku – nr 5, 6, 7  (docx)

Załącznik do wniosku (pdf) – nr 5, 6, 7 (pdf)


Zgloszenie – zapis dziecka do klasy pierwszej(docx)

Zgloszenie- zapis dziecka do klasy pierwszej (pdf)


Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2018/2019(docx)

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiel Wieś na rok szkolny 2018/2019(pdf)


Deklaracja rodzicow o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego(docx)

Deklaracja rodziców o_kontynuowaniu wychowania przedszkolnego(df)


Wniosek_o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego 2018/2019(docx)

Wniosek_o przyjęcie dziecka do Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego  2018-2019(pdf)


Zalaczniki do wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola(docx)

Zalaczniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola(pdf)


Załączniki do uchwaly – rekrutacja 2018(docx)

Załączniki do uchwały – rekrutacja 2018(pdf)

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 2018/2019
close slider

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018/2019

3.09.2018 rozpoczęcie roku szkolnego
6.09.2018 spotkania organizacyjne
14.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
23.10.2018 informacje o postępach w nauce
2.11.2018 dodatkowy dzień wolny
4.12.2018 informacje o zagrożeniach
23-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
7.01.2019 wystawianie propozycji ocen za I semestr
8.01.2019 wywiadówki
14-27.01.2019 ferie zimowe
2.04.2019 informacje  o postępach w nauce
10-12.04.2019 egzaminy 3 gim. - 3 dni wolne
15-17.04.2019 egzaminy SP kl. 8 - 3 dni wolne
18-23.04.2019 wiosennna przerwa świąteczna
2.05.2019 dodatkowy dzień wolny
7.05.2019 informacje o zagrożeniach
3.06.2019 wystawienie propozycji ocen rocznych
4.06.2019 zebrania informujące o ocenach rocznych
21.06.2019 zakończenie roku szkolnego