Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 marca 2020 r.


W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów jej
przeprowadzenia zawierają poniższe załączniki:

– harmonogram rekrutacji 2020-2021,

– zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021″ wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Gminy Wielka Wieś oraz ze stron internetowych lub sekretariatów przedszkoli lub szkół podstawowych, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Załączniki:

Deklaracja rodzicow o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

Deklaracja rodzicow o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (doc)

Harmonogram rekrutacji 2020-2021 (pdf)

Harmonogram rekrutacji 2020-2021 (doc)

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021 (pdf)

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola lub oddzialu przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021 (doc)

Załacznik nr 1 (pdf)

Załacznik nr 1 (doc)

Załacznik nr 2 (pdf)

Załacznik nr 2 (doc)

Załacznik nr 3 (pdf)

Załacznik nr 3 (doc)

Załacznik nr 4 (pdf)

Załacznik nr 4 (doc)

Załacznik nr 5 (pdf)

Załacznik nr 5 (doc)

Załacznik nr 6 (pdf)

Załacznik nr 6 (doc)

Załacznik nr 7 (pdf)

Załacznik nr 7 (doc)

Załacznik nr 8 RODO (pdf)

Załacznik nr 8 RODO (doc)

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021