3-9 października – Tydzień Świadomości Dysleksji

Dysleksja to rozwojowe zaburzenia uczenia się w zakresie czytania – definicja z klasyfikacji ICD-11. Inna definicja Polskiego Towarzystwa Dysleksji mówi, że dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. 

Świadomość dysleksji z roku na rok rośnie. Bardzo ważne w kontekście szerzenia wiedzy na temat dysleksji są inicjatywy takie jak Tydzień Świadomości Dysleksji, który w tym roku wypada w dniach 3-9 października. W dniu 8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, będzie szczególnie wyróżniony Dzień Świadomości Dysleksji. 

Polskie Towarzystwo Dysleksji to stowarzyszenie skupiające rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów zajmujących się dziećmi z dysleksją. Na stronie Towarzystwa można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących dysleksji. Zainteresowane osoby zapraszam tuta: https://www.ptd.edu.pl 

Dodatkowo można pobrać wartościowe materiały zarówno dla rodziców i uczniów, jak i nauczycieli i specjalistów: https://www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html

Ewelina Polak-Janik

Skip to content