Akademickie Centrum Kreatywności

W roku szkolnym 2014/2015 w klasach szóstych realizowano projekt, którego celem było wprowadzenie i przebadanie na lekcjach przyrody wykonalności i efektywności metody odkrywania przez dociekanie (inquiry-based learning, IBL) oraz spójnych z nią sposobów oceniania kształtującego.

Polscy nauczyciele podnoszą szereg problemów związanych z wypełnieniem wymagań ogólnych nowej podstawy programowej, w szczególności – z rozwijaniem umiejętności myślenia naukowego, kompetencji badawczych i pracy zespołowej. Z drugiej strony uczniowie wskazują na ogólną żmudność nauczania przyrody w szkole, doceniając jednocześnie wszelkie metody uczenia się poprzez działanie i wskazując na ich efektywność w zapamiętywaniu materiału z lekcji.

Zastosowana w projekcie metoda dydaktyczna składała się z dwóch komponentów: jednego dotyczącego przeprowadzania doświadczeń (IBE) oraz drugiego, związanego z rozwiązywaniem zadań myślowych metodą badawczą (IBPS). W szczególności wszystkie przygotowane w ramach projektu moduły lekcyjne zostały oparte na cyklu IBE , rozwijającym kompetencje badawcze i umiejętność pracy w grupie, a także zawierały elementy IBPS, rozwijające umiejętność posługiwania się wieloma różnymi reprezentacjami (wykresy, diagramy, tabele, opis tekstowy, równania, symbole, rysunki, zdjęcia) w rozwiązywaniu zadań myślowych. Dodatkowym elementem każdego modułu były narzędzia oceniania kształtującego uczniów, uszczegółowione na potrzeby konkretnej lekcji.

Projekt realizowany był przez zespół pracowników i doktorantów WFAIS UJ, mających za sobą wieloletnie doświadczenie w realizacji edukacyjnych projektów europejskich i krajowych oraz w prowadzeniu zajęć w metodologii IBL od szkoły podstawowej po studia I stopnia.

Na zakończenie projektu odbył się Dzień Nauki – w czasie, którego uczniowie przeprowadzali eksperymenty.

Wszystkie doświadczenie przeprowadzane w czasie Dnia Nauki były opracowane przez uczniów klas szóstych. Na zakończenie Dnia Nauki wszyscy uczniowie budowali konstrukcje , których zadaniem było utrzymać puszkę groszku. Konstrukcje wykonywane były z makaronu .

Uczniowie uczestniczący w projekcie ocenili go bardzo dobrze, wszyscy świetnie się bawili jednocześnie zdobywając wiedzę.

Skip to content