Akcje charytatywne w naszej szkole

Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w konkursie „Szkoła z pasją pomagania” organizowanym przez Fundację Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.

Jednym z zadań konkursowych było przygotowanie paczki Mikołajowej dla jednego z podopiecznych Fundacji. W tym roku otrzymaliśmy list od Emmy, który dzięki pomocy Rady Rodziców udało się zrealizować. 18 listopada ogromna paczka z prezentem została przekazana do siedziby Hospicjum i wkrótce trafi do chorej dziewczynki. Dodatkowo, w ramach konkursu 23 listopada gościliśmy w naszej szkole pana Grzegorza Putyrę, przedstawiciela Fundacji Alma Spei, który spotkał się z 7-klasistami i opowiedział o działalności Hospicjum i konkursie „Szkoła z pasją pomagania”. Kolejnym elementem konkursu, który udało się nam zrealizować, dzięki ogromnemu wsparciu Rady Rodziców oraz całej społeczności szkolnej jest paczka socjalna z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zbiórki prowadzone przez Samorząd Uczniowski w szkole na cele charytatywne pozwoliły zakupić bon na zakup artykułów spożywczych, który zostanie przekazany jednej z rodzin będącej pod opieką Fundacji.
Oprócz współpracy z Alma Spei nasza szkoła zaangażowała się także w akcję: „Paczka na Gwiazdkę”, która organizowana jest dla dzieci z oddziałów onkologicznych. W ramach akcji spełniane są gwiazdkowe marzenia chorych dzieci. My spełniliśmy marzenie 3-letniego Bartusia, chłopca chorego na chłoniaka. Mamy nadzieję, że prezent sprawi Bartkowi dużo radości.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i pomoc w szerzeniu dobra.

Ewelina Polak-Janik
Katarzyna Blak-Filus

Skip to content