Cyfrowe wychowanie młodego człowieka

W dzisiejszych czasach programowanie stało się jednym z założeń podstawy programowej, jako niezbędny element cyfrowego wychowania młodego pokolenia.

Tym bardziej cieszy fakt, że udało się pozyskać środki na zakup mat do kodowania oraz kilkanaście sztuk Ozobotów. Wszystkie te pomoce mogą być wykorzystywane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Stały się one bazą do prowadzenia innowacji pedagogicznych z uczniami dwóch klas drugich. Z powodzeniem wykorzystywane są również podczas terapii logopedycznej, zajęć świetlicy, pracy z dzieckiem zdolnym, a także niepełnosprawnym.
Nauczyciele wzięli udział w zewnętrznym szkoleniu, które umożliwiło im pełne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w codziennej pracy. Wszystkie zajęcia z dziećmi realizowane są w ramach programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”.
Wśród podstawowych zalet wykorzystania kodowania na macie i pracy z Ozobotami należy wymienić między innymi: kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdolności do rozwiązywania problemów. Nauka kodowania pozwala korzystać z własnych i cudzych doświadczeń, aby wykonać ciąg działań prowadzących do satysfakcjonującego rezultatu. Programowanie wymaga od uczniów precyzyjnego formułowania myśli oraz jasnego określania celu. To świetna zabawa intelektualna i ogromne pole do eksperymentów. To również aspekt społeczny. Uczy dzieci współpracy w grupie oraz dobrej komunikacji w zespole. Nauka programowania bez wątpienia prowadzi do rozwoju kluczowych umiejętności czytania, pisania, liczenia, wyrażania swoich myśli i ich prezentacji, kształtuje umiejętność kreatywnego, algorytmicznego myślenia, rozwiązywania problemów, które są tak ważne w dzisiejszych czasach. Zatem to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia oraz rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień. Korzystając z maty do kodowania oraz programując Ozoboty, dzieci mają okazję uczyć się cierpliwości, szybkiego wyłapywania i korygowania błędów, wymyślania i stosowania prostych schematów i komunikatów, a także rozwijają swoją kreatywność i umiejętność bycia konsekwentnym. Programowanie to nie tylko ciekawa forma nauki, ale również ze względu na łatwość osiągania w tej dziedzinie sukcesu – możliwość zwiększenia poczucia własnej wartości ucznia, co jest bardzo ważne w dzisiejszej edukacji dzieci. Ponieważ rozwój naszych uczniów jest dla nas najważniejszy chcieliśmy podziękować Gminie Wielka Wieś za przychylność i wsparcie tego projektu.

Skip to content