Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,
Komplet uzupełnionych dokumentów, dzieci przyjętych na dyżur wakacyjnych, należy złożyć do sekretariatu w dniach 6 – 10 czerwca w godzinach 7.30 – 15.00.

Bardzo ważne aby przekazać :
Umowy w dwóch egzemplarzach – uzupełnione i podpisane . Oddamy podpisane przez Dyrektora w pierwszy dzień obecności dziecka na dyżurze.
Zgoda na pomiar temperatury.
Upoważnienie do odbioru dziecka – zał. 1
Oświadczenie RODO dla upoważnionego – zał. 2. POWINIEN WYPEŁNIĆ KAŻDY WYPISANY W ZAŁ. 1, ORAZ RODZICE (na dyżurze będą nauczyciele z dwóch szkół, którzy nie znają wszystkich dzieci!)
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – zał. 3
Proszę o przynoszenie kompletu dokumentów!

Upoważnienie do odbioru dziecka – zał. 1

Oświadczenie RODO dla upoważnionego- zał. 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – zał. 3

Pomiar temperatury

Umowa-dyżur wakacyjny 2022

Skip to content