Dzień Bezpiecznego Internetu 2023. Jak było w tym roku?

Obrazek przedstawiający prace uczniów

Jak co roku, w lutym, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. W całej Europie dzień ten świętuje się w pierwszy wtorek lutego, w tym roku był to dzień 7 lutego.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu pedagodzy i psycholog, we współpracy z nauczycielami języka polskiego, etyki, informatyki, techniki i plastyki oraz z wychowawcami poszczególnych klas przygotowali kilka wydarzeń dla społeczności szkolnej i rodziców.Dla uczniów przeprowadziliśmy lekcje profilaktyczne. W lutym i marcu we wszystkich klasach 1-3 w szkole w Modlnicy odbyły się lekcje profilaktyczne dotyczące fonoholizmu, czyli uzależnienia od telefonu. Natomiast w szkole filialnej w Modlniczce, w klasach 3 zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dotyczące tzw. ,,Cyberbezpieczeństwa” wraz z wypełnieniem anonimowych ankiet dostosowanych do wieku, z kolei w klasach 1 i 2 zostały przeprowadzone warsztaty w oparciu o filmiki pt. „Owce w sieci”. W klasach 4 odbyły się lekcje dotyczące hejtu w Internecie, a w klasach 5-8 lekcje dotyczące cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa w Internecie, głównie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Tik Tok, Instagram. Zarówno starsi, jak i młodsi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Młodsi uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą nadmierne użytkowanie telefonu. Uczniowie klas 4 dowiedzieli się, jak reagować będąc ofiarą hejtu, jak reagować jako świadek hejtu, a także jakie są konsekwencje i co grozi za hejtowanie w sieci. Stworzyli wspólnie katalog zasad antyjetowych oraz dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Uczniowie klas 5-8 obejrzeli przygody „Fejsmena” i stworzyli wspólnie plakaty „Cyberzagrożenia – jak ich unikać?”. Ponadto, wychowawcy otrzymali od psychologa szkolnego atrakcyjne quizy i gry, które wykorzystywali podczas lekcji wychowawczych poszerzając wiedzę uczniów nt. zagrożeń w Internecie. W lutym, we współpracy z Policją, zorganizowaliśmy również spotkanie dla uczniów kl. 4-8 dotyczące m.in. odpowiedzialności karnej za działania w Internecie. Dla wielu uczniów informacje te okazały się być zaskakujące. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, jak co roku, ogłoszone zostały dwa konkursy. Konkurs dla klas 3 i 4 na graficzne logo Dnia Bezpiecznego Internetu oraz konkurs dla klas od 5 do 8 na krótki wiersz/rymowankę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach zostali nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi lub celującymi – z edukacji plastycznej/plastyki (klasy 3 i 4) lub z języka polskiego (klasy 5-8), a także pozytywnymi uwagami z zachowania. Z kolei na wyróżnionych uczniów w konkursach czekały nagrody książkowe i dyplomy!

Rodzice i opiekunowie otrzymali wiadomości z godnymi uwagi materiałami przygotowanymi przez Fundację „Dbam o mój zasięg”, a więc z webinarami dostępnymi pod adresem: Bajeczna świadomość – webinary – Fundacja Dbam o Mój Z@sięg (dbamomojzasieg.pl), a także z krótkim poradnikiem „Nowe technologie w domu”: Nowe-technologie-w-domu-Poradnik-dla-rodzicow-strony.pdf (dbamomojzasieg.pl). Na drzwiach wejściowych szkoły zostały umieszczone gazetki skierowane do rodziców dotyczące uzależnień, higieny cyfrowej, relacji, swobodnej zabawy i alternatyw spędzania wolnego czasu.

W obchody DBI zaangażowali się także nauczyciele informatyki, języka polskiego, techniki i plastyki oraz nauczyciele świetlicy! Na informatyce i technice uczniowie kl. 5-8 przygotowywali lapbooki i komiksy. Na plastyce tworzyli logo. Na lekcjach etyki uczniowie wszystkich klas realizowali zagadnienia dotyczące cyberprzemocy – oglądali film pt. „Na zawsze”, a następnie wraz z nauczycielem etyki odbyli pogadankę na temat filmu i zachowania w Internecie. W tym roku do obchodów DBI włączyli się również nauczyciele świetlicy – w ramach zajęć świetlicowych w klasach młodszych przeprowadzano pogadankę, a następnie dzieci oglądały filmy sieciaki.pl dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, niebezpiecznych kontaktów, cyberprzemocy, hejtu i nadużywania Internetu. Ponadto, na korytarzach szkoły zawieszono plakaty dotyczące spożywania posiłków bez ekranów. Dodatkowo mogliśmy zobaczyć gazetkę z przepięknymi i pomysłowymi lapbookami naszych uczniów, które zostały wykonane w ramach przedmiotu technika.

Miesiąc luty, mimo przypadających w tym roku ferii, był pod względem bezpieczeństwa w sieci wyjątkowy w naszej szkole. Miejmy nadzieję, że wszyscy – my dorośli i dzieci będziemy pamiętać o mądrym i rozważnym korzystaniu z nowych technologii na co dzień!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023: KLIK

Katarzyna Blak-Filus, Ewelina Polak-Janik, Małgorzata Kulon-Proia, Justyna Malik

Skip to content