Edukacja z wojskiem

edukacja

Uczniowie klasy 6c uczestniczyli w projekcie realizowanym we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń.

Zasadniczym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej za przeprowadzenie ciekawych warsztatów.

Skip to content