Gimnastyka buzi i języka -czyli słów kilka o sprawności narządów mowy.

Ćwiczenia logopedyczne mają na celu podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego i twardego.

Dobra sprawność narządów artykulacyjnych jest warunkiem prawidłowej wymowy każdego człowieka. Wypracowanie pozycji wertykalno – horyzontalnej – jedynej właściwej pozycji spoczynkowej języka jest procesem długotrwałym i niezbędnym dla normatywnej funkcji połykania, żucia, gryzienia a następnie artykułowania wielu głosek języka polskiego m.in. [ l, sz, r]. Ćwiczenia artykulacyjne możemy prowadzić w formie zabawy w każdej wolnej chwili w ciągu dnia. Sprawmy, aby podczas nich dziecko odczuwało poczucie radości i zadowolenia. Nie krytykujmy i nie zmuszajmy dzieci do wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy – szukajmy odpowiedniej, zindywidualizowanej motywacji.
Ćwiczenia wykonujemy systematycznie – kilka razy dziennie ok.15 minut.

POWODZENIA!
Opracowanie: Agnieszka Wytrwał – neurologopeda, terapeuta zajęciowy

Załączniki:

Harmonogram

Rysunek artykulacyjny

Ćwiczenia pionizacji języka

Źródło zdjęcia: LoogoMOWA
Skip to content