Komunikat

Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli oraz żłobka kierując się wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. na spotkaniu w dniu 5 maja 2020 r., ocenili, że mając na względzie bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie dzieci nie jest możliwe otwarcie placówek od dnia 6 maja 2020r.

Po przeprowadzonych konsultacjach z rodzicami oraz analizie zebranych danych i informacji, z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną na terenie gminy, konieczność spełnienia wytycznych oraz uzgodnienia stanu przygotowania placówek z inspektorem sanitarnym stwierdzono, że otwarcie placówek będzie możliwe nie wcześniej niż dnia 18 maja 2020 r.

Obecnie Dyrektorzy, przygotowują placówki oraz pracowników do przyjęcia dzieci.

Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie kolejne decyzje i działania będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na terenie naszej gminy.

Skip to content