Komunikat

Szanowni Rodzice, od 25 maja br. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole w nowym reżimie sanitarnym.

Bardzo proszę o przekazanie informacji do wychowawców klas 1-3 czy Państwa dziecko będzie korzystało z takiej formy zajęć. Informację należy przesłać do poniedziałku 18 maja br. do godziny 9.00. Jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się posyłać dziecko do Szkoły proszę o podanie godzin, w których dziecko byłoby w placówce. Jest to informacja niezbędna do zaplanowania nowej organizacji Szkoły w wymaganym reżimie sanitarnym.

Nadal planuje się realizację podstaw programowych poprzez nauczanie zdalne.
Szczegółowa Procedura funkcjonowania w czasie epidemii klas I – III zostanie opracowana i Państwu wysłana po opublikowaniu przez MEN i MZ nowych rozporządzeń w tym zakresie.

Dyrekcja szkoły

Skip to content