Komunikat dotyczący rekrutacji

Szanowni Państwo,
Pomimo ogłoszonego w Polsce stanu epidemii terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych zostają zachowane.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli i szkół w dniu 6 kwietnia 2020 roku.
Kandydaci zakwalifikowani do przedszkola i oddziału przedszkolnego, a także kandydaci do klasy pierwszej z poza obwodu szkoły zostaną przyjęci po dostarczeniu przez rodziców/opiekunów oświadczeń woli.
Kandydaci do klasy pierwszej z obwodu szkoły są przyjęci i rodzice nie dostarczają oświadczeń woli.
Podpisane oświadczenia należy dostarczyć w terminie od 7 kwietnia 2020 do 14 kwietnia 2020 przesyłając jego skan lub zdjęcie na wskazany poniżej adres e-mail danej szkoły lub przedszkola. W temacie wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja2020_imie_nazwisko (kandydata).
Brak potwierdzenia woli jest jednoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły/przedszkola.

Formularze oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie woli – oddział przedszkolny

Oświadczenie woli – klasa pierwsza

Adresy e-mail:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy – zspmodlnica@wielka-wies.pl

Skip to content