Kosmiczny Projekt

Uczniowie klas piątych i siódmych uczestniczyli w  konkursie dla szkół z województwa małopolskiego na NAJLEPSZY CYFROWY PROJEKT EDUKACYJNY. Konkurs organizowany był w ramach projektu HUMINE  promującego uczenie się i nauczanie poprzez obserwacje, eksperymenty i twórcze działanie osadzone w metodologii STEAM.

Młodsi uczniowie skupili się na Układzie Słonecznym, natomiast 7-klasiści badali cały kosmos. wykazując się różnymi aktywnościami na wielu przedmiotach.
MATEMATYKA
Na lekcjach matematyki uczniowie klas 5b i 5c analizowali wielkości planet w Układzie Słonecznym. Dzięki filmom edukacyjnym zgłębili wiedzę dotyczącą planet i ich średnic. Wspólnie przeliczyli skalę, w której można było wykonać model Układu Słonecznego. Podzieleni na grupy stworzyli plakaty o planetach.
Uczniowie klas 7a i 7b zajęli się natomiast średnicami planet oraz ich odległościami od Słońca. Wielkości te wyrażali za pomocą notacji wykładniczej.
CHEMIA
Uczniowie klas 7a i 7b pracowali nad tematem CHEMIA W KOSMOSIE.
1. Na lekcji chemii dyskutowaliśmy nad interpretacją tego tematu. Uczniowie w różny sposób podchodzili do podanego problemu. Jedni analizowali zjawiska i reakcje chemiczne zachodzące w kosmosie i na tym chcieli się skupić w swojej prezentacji, inni analizowali budowę i powstawanie planet pod kątem obecności pierwiastków chemicznych.
2. Kilkuosobowe grupy przez kilka tygodni zbierały materiały i wykonywały prezentacje multimedialne, które ostatecznie zostały zaprezentowane na forum klasy i udokumentowane zdjęciami.
FIZYKA
Na lekcjach fizyki uczniowie klas 7a i 7b zgłębiali związek Układu Słonecznego z czasem. W ramach projektu odpowiedzieli na pytania skąd się bierze dzień i noc, co to jest dzień i noc polarna, dlaczego zmienia się długość dnia. Zastanawiali się jak mają się pory roku do ruchu Ziemi oraz dlaczego zmienia się temperatura w różnych miejscach globu. Uczestnicy projektu połączyli funkcjonowanie Układu Słonecznego z kalendarzem, przedstawili rok, miesiąc, dobę w rozumieniu przemieszczania się i obrotów ciał niebieskich. Odpowiedzieli również na pytanie skąd się bierze rok przestępny. Jednym zagadnień poruszonych w projekcie był również Księżyc, jego fazy, strony, wpływ na życie na Ziemi. Uczniowie pracowali w formie dyskusji, rozmów, przygotowywali plakaty oraz prezentacje multimedialne.
INFORMATYKA
Na lekcjach informatyki uczniowie klas 5 stworzyli prezentacje multimedialne dotyczące Układu Słonecznego, w których umieścili informacje zebrane podczas lekcji i pracy w grupach. Tworzyli też, wykorzystując program Tinkercad, modele 3D rakiet kosmicznych. Najlepsze projekty zostały wydrukowane na drukarce 3D.
PLASTYKA
Uczniowie klas 7, korzystając z obliczeń młodszych kolegów, stworzyli model Układu Słonecznego w skali 1:200 000 000. Uczestnicy części plastycznej podzieleni byli na grupy. Pierwsza z nich zadbała o materiały przypominające kształty planet, druga miała za zadanie wykonać pejzaż wszechświata inspirując się zdjęciami satelitarnymi. W przypadku tworzenia planet braliśmy pod uwagę średnicę planety i jej charakterystyczną kolorystykę. Obie grupy bardzo się zaangażowały w przygotowanie materiałów do wykonania planet i pejzaży kosmicznych oraz w prezentację całości wykonanej pracy.
TECHNIKA
Zostały przygotowane gazetki korytarzowe „Wszystko o kosmosie”, które ozdobiły cały budynek szkoły. Podczas zajęć technicznych uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których rozwiązywali różnorodne łamigłówki, krzyżówki, zadania logiczne, labirynty, wycinanki, rebusy o tematyce kosmicznej.
JĘZYK ANGIELSKI
Uczniowie klas 5 przetłumaczyli zebrane przez siebie informacje na temat Układu Słonecznego na język angielski. Stworzyli plakaty i prezentacje urozmaicone zdjęciami.

 

Skip to content