Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru, obchodzone każdego roku 2 kwietnia.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej. Osoby ze spektrum autyzmu często spotykają się z dyskryminacją i izolacją, a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Zatem bardzo ważne jest kształtowanie w społeczeństwie postawy pełnej empatii, zrozumienia i akceptacji.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne kampanie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin, które przenoszą się na cały miesiąc. W związku z tym Fundacja SYNAPSIS zaprasza do świętowania Dnia Świadomości Autyzmu przez cały kwiecień. Oto niektóre z realizowanych kampanii:

  • „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach tej akcji akcji podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur Pełnomocników Terenowych na niebiesko. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.polskananiebiesko.pl/
  • „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” – przygotowana przez obywatelską inicjatywę „Chcemy Całego Życia” oraz organizacje partnerskie – więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/
  • #SERCEdlaAUTYZMU – akcja Małopolskiego Oddziału PFRON, Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej „MADA” polegająca na narysowaniu lub wycięciu niebieskiego serca i wpisaniu w nim jednego z wielu ważnych haseł oraz opublikowaniu go na swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #SERCEdlaAUTYZMU w dniu 2 kwietnia. Więcej informacji tutaj: https://www.facebook.com/hashtag/SERCEdlaAUTYZMU

Wszystkich chcących zwiększyć swoją wiedzę na temat autyzmu zapraszamy do naszych materiałów załączonych w artykule: prezentacji multimedialnej, plakatu Fundacji SYNAPSIS, bajek tematycznych oraz filmików edukacyjnych, których linki prezentujemy poniżej.

Pamiętajmy, że mimo różnic każdy z nas w równym stopniu chce być lubiany, szanowany i akceptowany!

Ewelina Polak-Janik
Karolina Stojowska
Kinga Tokarska

  

 

 

Skip to content