Laboratoria Przyszłości

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” Zespół Szkolno–Przedszkolny w Modlnicy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 151 800 zł dla SP w Modlnicy oraz 30000 zł dla SF w Modlniczce.

Program „Laboratoria przyszłości” to inwestycja państwa w rozwój innowacyjności i kompetencji przyszłości -kreatywnych i technicznych.
Do końca br. udało się wydatkować część środków: zakupiono dla obu szkół wybrane elementy wyposażenia podstawowego tj. drukarka 3D, mikrokontrolery, sprzęt audio-wideo. W ramach wyposażenia dodatkowego zakupiono roboty humanoidalne, zestaw robotów Photon oraz wirtualne laboratorium – ClassVR.
Dzięki wsparciu nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i techniki, lecz także w ramach pozostałych zajęć edukacyjnych.
Celem inicjatywy jest wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM.

Skip to content