Miernik jakości powietrza

zdjęcie szkoły z miernikiem jakości powietrza

♻️ Dzięki współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy został przekazany miernik jakości powietrza oraz tablica informacyjna LED.

Województwo Małopolskie oraz Gmina prowadzą szeroko zakrojoną akcję społeczną, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza.
Elementem prowadzonej akcji edukacyjnej jest zakup mierników jakości powietrza i tablic informacyjnej LED do szkół.
Celem projektu edukacyjnego jest przekazanie małopolskim uczniom wiedzy nt. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Co za tym
idzie zwiększenie świadomości uczniów na temat zmian środowiska i klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie, przybliżenie skali tych zmian i działań, które pomogą je powstrzymać.
Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a tym samym wpływanie na kształtowaniepozytywnych postaw na przyszłość.

Skip to content