Nowa świetlica dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Youth Human Impact, we współpracy z Urzędem Gminy Wielka Wieś, planuje w styczniu 2021 roku otwarcie  świetlicy socjoterapeutycznej.

Placówka powstała w ramach projektu „Przełamując falę”, realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działalność świetlicy ma na celu pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, wsparcie ich rozwoju osobistego, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności oraz wyrównanie szans w nauce poprzez organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ponadto, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z bogatej oferty warsztatów rozwijających ich zainteresowania i pasje, takich jak kurs tańca, warsztaty teatralne, nauka języka angielskiego czy robotyka. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, jak i ciepłe posiłki, które oferuje placówka, są bezpłatne.
Do zapisów na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, mieszkającą na terenie Gminy Wielka Wieś. Placówka mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele, przy ulicy Królowej Jadwigi 4.
Formularze rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji będą dostępne od 21.12.2020 roku w budynku siedziby świetlicy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś oraz GOKiSu. Ilość miejsc jest ograniczona.
W razie pytań i wątpliwości, dotyczących rekrutacji i samej placówki, bardzo prosimy o kontakt pod numerem telefonu 573 227 320.
Serdecznie zapraszamy!

Link do regulaminu:

https://drive.google.com/file/d/1FqLtZkCJaQeuGdEfF-v3KC6NEtnZmvGo/view

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://drive.google.com/file/d/1pYr5Gt9FBpHPHdTkQiLzumCjISJhoEk3/view

Skip to content