Obiady

Obiady dla uczniów klas 1-8 będą dostarczane dopiero od dnia 7.09.2020r. Zgłoszenia na piśmie zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz podpis rodziców prosimy wrzucać do pudełka umieszczonego obok wejścia przy sali gimnastycznej do dnia 3.09.2020r.( czwartek).

Skip to content