Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 3-4 lipca 2024 r. (tj. środa-czwartek) w godzinach 8.00-14.00.

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście. Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.
Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonych dniach, proszony jest o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Skip to content