Owoce w szkole

W trosce o zdrowie uczniów, w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kontynuuje udział w programie „Owoce w szkole” realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Program ma na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Ważną rolę w zwalczaniu problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu.

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują bezpłatnie dwa, trzy razy w tygodniu świeże owoce, warzywa i soki, przygotowane do bezpośredniego spożycia, spełniające wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Zapewnienie uczniom dostępu do porcji owocowo-warzywnych, zalecanych do spożycia w codziennej diecie kształtuje u nich nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw.

Realizacja programu w grupie, wśród rówieśników, sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów. SMACZNEGO!

Skip to content