Plecak wiedzy – rekrutacja

Aktualności Plan zajęć Rekrutacja Galeria Dokumenty

 

 

Rekrutacja ,,Plecak Wiedzy”

Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie

W miesiącach czerwiec i wrzesień 2018r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów do zajęć z Projektu Unijnego ,,PLECAK WIEDZY – kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś”

Zajęcia odbywać się będą w szkole po zakończonych lekcjach. Wychowawcy rozdadzą formularze zgłoszeniowe, które należy oddać wypełnione do sekretariatu szkoły.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatyki, a także wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz nowatorskich sposobów nauczania. Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych i wycieczek fakultatywnych. Zajęcia prowadzone są lubianymi przez uczniów metodami eksperymentu edukacyjnego. Wykorzystywane na zajęciach autorskie programy nauczania, atrakcyjne podręczniki, gry edukacyjne oraz nowoczesna platforma e-learningowa przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności zajęć oraz dużego zainteresowania uczestników.

Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w zestawy komputerowe, laptopy, oprogramowanie edukacyjne. Również wśród szkół objętych projektem zostaną utworzone pracownie tematyczne (tj. biologiczna, chemiczna, geograficzna i fizyczna).

Projekt realizowany  od 1.08.2017 roku do 31.07.2019 roku.

Dokumenty:

Regulamin_rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Skip to content