Podpisywanie umów na dyżur wakacyjny 2021r.

W dniach 07 czerwca 2021r. do 11 czerwca 2021r. w godzinach 7.30 – 15.00 należy przynieść osobiście lub przesłać e-mailem do sekretariatu szkoły w Modlnicy uzupełnione dokumenty:

  • umowy w 2 egzemplarzach,
  • zgodę na mierzenie temperatury u dziecka,
  • upoważnienie do odbioru dziecka w którym należy wpisać rodziców, opiekunów prawnych i inne osoby upoważnione. Każda z osób upoważnionych musi podać numer dokumentu tożsamości.
  • oświadczenie RODO podpisane przez każdą z wymienionych osób w upoważnieniu,
  • oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych dziecka,

Jeśli nie doniosą (nie prześlą) Państwo kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, dziecko nie będzie mogło korzystać z dyżuru wakacyjnego!

Umowa – dyżur wakacyjny

Pomiar temperatury

Upoważnienie,  oświadczenia

Skip to content