Podpisywanie umów na dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Informujemy, iż podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług Oddziałów Przedszkolnych i Przedszkola w ZSP Modlnica w czasie dyżuru wakacyjnego będzie odbywać się  w dniach:

05.06.2020r. (piątek) w godz. od 8.00 do 16.30;

od 08.06.2020r. do 10.06.2020r. w godz. od 8.00 do 17.00

oraz 12.06.2020r. (piątek) w godz. od 8.00 do 14.00 .

Umowy wydrukowane i uzupełnione w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami prosimy składać bezpośrednio w sekretariacie  ZSP  w  Modlnicy.

Dokumenty:

  1. Podpisana umowa;
  2. Upoważnienia wymienionych osób do odbioru dziecka;
  3. Oświadczenie RODO  – każda z wymienionych osób na upoważnieniu musi osobiście podpisać się na oświadczeniu – rodzice również!
  4. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

Załączniki:

Umowa dyżur wakacyjny 2020

Upoważnienie + oświadczenia

Skip to content