Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny odbędzie się w terminie od dnia 3 czerwca 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. w sekretariacie w godzinach 7.30 – 15.00.

Bardzo ważne aby przekazać :

1. Umowy w dwóch egzemplarzach – uzupełnione i podpisane . Oddamy podpisane przez Dyrektora w pierwszy dzień obecności dziecka na dyżurze. 

2. Zgoda na pomiar temperatury.

3. Upoważnienie do odbioru dziecka –  zał. 1

4. Oświadczenie RODO dla upoważnionego – zał. 2. POWINIEN WYPEŁNIĆ KAŻDY WYPISANY W ZAŁ. 1, ORAZ RODZICE (na dyżurze będą nauczyciele z dwóch szkół, którzy nie znają wszystkich dzieci i ich opiekunów/rodziców!)

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – zał. 3

POMIAR TEMPERATURY 2024

Upoważnienie oświadczenia 2024

Umowa-dyżur wakacyjny 2024

Skip to content