Podsumowanie konkursu „Szkoła z pasją pomagania” i współpracy z Fundacją Alma Spei

Nasza szkoła, od wielu już lat, współpracuje z Fundacją Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Corocznie bierzemy udział w konkursie „Szkoła z pasją pomagania”, w ramach którego angażujemy się w różnego rodzaju akcje mające na celu pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom oraz uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na potrzeby innych ludzi.

Dzięki podejmowanym działaniom pokazujemy uczniom, że działalność wolontaryjna przynosi wymierne korzyści nie tylko dla tych, którym pomagamy, ale także dla nas samych. W ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”, w roku szkolnym 2022/2023 wzięliśmy udział w następujących akcjach:
• Spotkanie z przedstawicielem Fundacji – 23 listopada gościliśmy w naszej szkole Pana Grzegorza Putyrę, który opowiedział uczniom klas 7 o działalności Hospicjum dla Dzieci, podopiecznych Fundacji oraz o wolontariacie.
• Akcja Mikołajowa – w tym roku otrzymaliśmy list od Emmy, 8-letniej dziewczynki, która potrzebowała akcesoriów higienicznych i piłeczek sensorycznych. Dzięki współpracy z Radą Rodziców oraz ofiarności naszej szkolnej społeczności udało się spełnić prośbę Emmy.
• Paczka socjalna – dzięki współpracy z Samorządem Uczniowski i Radą Rodziców zakupiliśmy bon na zakup artykułów spożywczych, który został przekazany jednejz rodzin będących pod opieką Fundacji.
• Pielucha od Zajączka – od 13 do 17 marca trwała znana już społeczności szkolnej akcja „Pielucha od Zajączka”. Akcja polega na zbiórce pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarowywani są podopieczni hospicjum w okresie Świąt Wielkanocnych. Wielu uczniów, rodziców i nauczycieli włączyło się w akcję. Zebraliśmy mnóstwo artykułów pielęgnacyjnych.
• Paczka socjalna na Wielkanoc – przed Wielkanocą nauczyciele z naszej szkoły zaangażowali się w zbiórkę produktów chemii gospodarczej dla rodzin podopiecznych Hospicjum. Zebrane produkty zostały przekazane jednej z rodzin będącej pod opieką Fundacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań konkursowych. Jesteśmy przekonane, że dzięki naszym działaniom pomogliśmy wielu chorym dzieciom i ich rodzinom. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku również nie pozostaniemy obojętni i wzorem lat ubiegłych będziemy nadal, z tak wielkim zapałem, angażować się w charytatywną pomoc potrzebującym.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji podsumowującej naszą działalność w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”.
Link do prezentacji

Ewelina Polak-Janik
Katarzyna Blak-Filus

Skip to content