Podsumowanie lekcji profilaktycznych

We wrześniu pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły w klasach 4 – 8 warsztaty profilaktyczne opierające się na pracy zespołowej,

których celem było zbadanie ról grupowych występujących w poszczególnych klasach oraz umiejętność współpracy w grupie. Dodatkowym atutem lekcji było rozbudzenie kreatywności i pomysłowości dzieci, których zadaniem było przetrwanie na bezludnej wyspie lub stworzenie maszyny przyszłości. Dzięki metodzie pracy zespołowej uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz pogłębić abstrakcyjne myślenie. W każdej klasie wyłonili się liderzy, eksperci, gwiazdy, podwykonawcy oraz krytykanci. Każdy w grupie miał swoje zadanie, które starał się jak najlepiej wykonać. Ułatwieniem dla dzieci było to, że pracowały w grupach dobranych przez siebie, według własnych kryteriów sympatii. Uczniowie doskonale poradzili sobie z problemem, a niektóre grupy zaskakiwały swoją pomysłowością
i twórczością. Nie zabrakło wielu emocji i poczucia humoru.
Ewelina Polak-Janik

Skip to content