Program ,,Owoce i warzywa w szkole”

Szkoła w Modlnicy i w Modlniczce bierze udziału w Programie dla szkół ,,Owoce i warzywa w szkole”, który ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.
W załączeniu RODO dotyczące przekazywania przez rodziców/opiekunów zgód na przystąpienie do programu.

RODO – owoce w szkole

Skip to content