Program profilaktyczny „Debata”

W dniach 22 marca i 29 marca w klasach piątych i szóstych odbyły się 2-godzinne warsztaty w ramach rekomendowanego Programu Profilaktycznego „Debata”.

„Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany jest on głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Warsztaty miały charakter uprzedzający, ich zadaniem było zapobiegnięcie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji. Warsztaty, dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, były dla uczniów bezpłatne.
Warsztaty poprowadził dla nas Pan Grzegorz Tokarczuk, który w przystępny sposób przekazał młodzieży najważniejsze rzeczy dotyczące konsekwencji spożywania alkoholu, przy okazji poruszając też temat innych uzależnień. Pan Tokarczuk starał się aktywizować uczniów, którzy chętnie odpowiadali na zadawane pytania, uczestniczyli w dyskusji i sami wychodzili z inicjatywą pytań. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

Katarzyna Blak-Filus
Pedagog szkolny

Skip to content