Projekt edukacyjny EMOCJA

Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi z Zespołem Downa.

W Światowym Dniu Zespołu Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka. Pierwszaki z Modlniczki jeszcze w szkole, w piątek włożyły kolorowe skarpetki, wykonały pacynki z kolorowych skarpetek oraz tworzyły skarpetkowe prace plastyczne. Akcja uczy świadomości, tolerancji i akceptacji. Jest jednym z zadań w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym EMOCJA.

Skip to content