Przetarg na usługę cateringu – zestawienie firm

Przetarg nieograniczony Nr. ZP.271.1.ZSPM.2020 Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy:

Przedszkola Samorządowego w Modlnicy, Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Modlnicy i Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce, w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2021r., z  wyłączeniem przerwy wakacyjnej w okresie od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.07.2021r.

Zestawienie firm, które złożyły oferty na usługę cateringu na rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2a81f2e1-e8c6-40ae-8072-966934ef1329

Skip to content