Rekrutacja do klas I na rok 2020/2021

Wyniki rekrutacji – klasa I

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że od 10 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i terminów jej przeprowadzenia zawiera załącznik: „Nabór do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021″.

Załączniki:

Oświadczenie woli

Nabór do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021 (pdf)

Nabór do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021 (docx)

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy I (pdf)

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy I (docx)

Załącznik nr 1  (pdf)

Załącznik nr 1  (doc)

Załącznik nr 2  (pdf)

Załącznik nr 2  (doc)

Załącznik nr 3 (pdf)

Załącznik nr 3 (doc)

Zgloszenie dziecka do klasy I (pdf)

Zgloszenie dziecka do klasy I (doc)

Skip to content