Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz do klasy I dla dzieci spoza obwodu w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś