Rekrutacja i kontynuacja do oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz rekrutacja do klas I spoza obwodu

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą w dniach:
kontynuacja: od 1 marca do 8 marca 2023 roku
rekrutacja dla nowych przedszkolaków: od 13 marca do 24 marca 2023 roku.

Szczegółowy harmonogram ustalono Zarządzeniem nr 11/O/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, z którym można zapoznać się poniżej. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznego.

Link do rekrutacji elektronicznej: 

System elektronicznych rekrutacji (rekrutacje.edu.pl)

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w systemie elektronicznym odbywa się wyłącznie dla uczniów spoza obwodu szkoły podstawowej!

Uczniowie zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie wypełnionej karty zapisu. Karty zapisu należy składać w sekretariacie danej szkoły podstawowej w terminach określonych przez Dyrektorów szkół.

Uchwała

Plakat rekrutacja do przedszkoli

Zarządzenie Wójta Gminy 2023

Zarządzenie w sprawie sprostowania

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 2023

Skip to content