Rekrutacja – komunikat

Szanowni Rodzice,
Z uwagi na fakt, że najbliższa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywać się będzie elektronicznie, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące prawidłowego złożenia wniosku rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023:

  1. Po wypełnieniu wniosku na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/ możliwe jest prawidłowe podpisanie wniosku poprzez profil zaufany tylko w przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie prawni posiadają profil zaufany.
  2. W przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym, po złożeniu podpisu przez pierwszego z rodziców, drugi rodzic otrzymuje informację na skrzynkę e-mail z linkiem do złożenia podpisu we własnym imieniu. Dopóki oboje rodzice nie złożą podpisu w formie elektronicznej, wniosek nie jest złożony.
  3. W przypadku, gdy rodzice nie posiadają profilu zaufanego, lub gdy tylko jeden z rodziców go posiada, wypełniony na stronie internetowej wniosek należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i złożyć papierowo w placówce, którą wskazało się we wniosku jako pierwsze miejsce wyboru.
  4. Państwa wniosek otrzymuje indywidualny numer, który będzie widoczny na publikowanych w procesie rekrutacji listach. Nie będą natomiast na tych listach widoczne imiona i nazwiska dzieci.
  5. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego również odbywać się będzie w sposób elektroniczny zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po złożeniu deklaracji o kontynuacji nie będzie możliwe złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie będą widoczne na listach publikowanych w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Instrukcji dla rodziców dostępnej na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/

Skip to content