Spotkanie z architektem w ramach doradztwa zawodowego

Dnia 28 lutego dla klas 8, w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe, odbyła się wizyta zawodoznawcza. Gościliśmy Panią Annę Mleczko, która przedstawiła uczniom zawód architekta oraz zawody pokrewne.

Pani Mleczko przygotowała dla uczniów bardzo ciekawą prezentację, opowiedziała o pracy architekta, jego atrybutach i wyzwaniach tego zawodu. Bardzo dziękujemy Pani Alinie Mleczko za wizytę, merytoryczne i ciekawe przedstawienie zawodu, a Rodziców naszych uczniów, którzy byliby również zainteresowani przedstawieniem wykonywanego zawodu zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym p. Katarzyną Blak-Filus. 

Skip to content