Triki fizyki

Uczniowie klasy 7a i 7b wzięli udział w pokazach z zakresu fizyki pt. „Triki Fizyki” organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Podczas pokazów uczniowie mieli możliwość zobaczyć tornado ognia, ogień w różnych barwach, poznali właściwości fizyko – chemiczne azotu, helu i butanu, obserwowali zastosowania prawa Bernoulliego oraz efekty różnicy ciśnień. Co nieco dowiedzieli się również o bezwładności ciał, równowadze oraz efekcie motyla. Aktywni uczestnicy pokazów otrzymali gadżety, a Ci którzy zdecydowali się na publiczny sprawdzian zdobytej wiedzy czapeczki.

Skip to content