Warsztaty „Nie przydeptuj małych skrzydeł”

Żłobek Samorządowy w Modlniczce, wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego INICJATOR, realizuje projekt „Nie przydeptuj małych skrzydeł”, którego celem  jest zorganizowanie cyklu warsztatów w zakresie komunikacji z dzieckiem i nawiązania z nim pozytywnych relacji.

Zapraszamy do udziału rodziców, opiekunów, nauczycieli pracujących bądź zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś. O kontakt prosimy droga mailową: zlobekmodlniczka@gmail.com lub telefoniczną.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wielka Wieś.

Skip to content