Warsztaty profilaktyczne

29 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne zorganizowane we współpracy z Krakowskim Impresariatem Artystycznym Rondo w Krakowie, w których wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz chętni nauczyciele.

Tematyka warsztatów dotyczyła właściwej komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz kształtowania poczucia własnej wartości. Uczniowie mieli okazję w sposób kreatywny porozmawiać o problemach okresu dorastania oraz poruszyć problemy związane z relacjami w klasie i szkole. Zajęcia prowadził psycholog, pan Piotr Pietrusza.

Ewelina Polak-Janik

Skip to content