Wycieczka do Zamku w Pieskowej Skale

6 listopada 2019 roku klasy trzecie uczestniczyły w wycieczce na najlepiej zachowany zamek na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – Zamek w Pieskowej Skale.

W trakcie lekcji muzealnej uczniowie poznali historie miejscowości, wysłuchali ciekawostek o królu Kazimierzu Wielkim i Ludwiku Węgierskim, a także rozważali nad tym czym jest legenda, a czym historia. Ciekawym punktem wycieczki były zajęcia multimedialne, na których uczniowie rozwiązywali zadania związane z gotykiem, barokiem i renesansem oraz projektowali własne warownie. Wszystkie zadowolone ze szkolnego wyjazdu dzieci, zostały obdarowane grą edukacyjną – „Pocztówka z Pieskowej Skały”.

Skip to content