Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującymi zasadami Ochrony Danych Osobowych w szkołach i placówkach oświatowych,

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I oraz zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych nie mogą być udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanie telefonicznie.

Szkoły i placówki są zobowiązane do podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki.
Listy dotyczące wyników rekrutacji będą wywieszone w przedsionku wejścia do szkoły od strony sali gimnastycznej, ul. Sportowa 2 w Modlnicy.

Przypominamy aby rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do klasy I spoza obwodu oraz dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych złożyli w wyznaczonym terminie ,,Potwierdzenie woli zapisu”.

Skip to content